Om IMB Maskiner AS

IMB Maskiner AS ble etablert i 1973 med hovedproduktet Weserhütte grabb-maskinerier. En rekke enheter med norskbygde lektere og påmontert Weserhütte wirekran/grabbmaskineri ble levert i Norge de påfølgende årene. Også større beltegående wire-kraner av samme fabrikat ble levert.

Vårt samarbeid med Sennebogen kom igang så langt tilbake som som i 1985 med kjøp av Sennebogens fagverkskraner eks.vis type S1020 som var en svært robust kran-type.

På slutten av 90-tallet satset vi i samarbeid med Sennebogen Maschinenfabrik GmbH med utvikling av den nå veletablerte HMC-serien av mobile havne-kraner til den norske olje-service-industrien. Dette har ført til et stort antall leverte kraner i Norge. Produkt-serien HMC er markedsledende i Norge og nesten alle selskaper med oppgaver innen «olje-logistikk», lasting og lossing av supply-fartøyer benytter Sennebogen kraner.

De robuste Sennebogen HD-kranene benyttes av ledende entreprenør-selskaper innen fundamentering og havne-utbygging. Også de moderne og effektive teleskop-kranene fra Sennebogen er kjent for å være spesielt godt egnet for tunge oppgaver innen bygg og anlegg.

Sennebogens «GreenLine» industrimaskiner for bulk-håndtering er levert av IMB til en rekke norske selskaper samt til kunder på Island.

Helse, miljø og sikkerhet

IMB maskiner arbeider systematisk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for ansatte og kunder.

Våre HMS mål er:

  • Vi skal arbeide for 0 prosent arbeidsrelatert sykefravær / arbeidsrelaterte skader
  • Vi skal ivareta miljøet rundt oss
  • Vi skal alltid ivareta sikkerheten i vårt arbeid

Kvalitetssikring

Dette dokumentet beskriver oppbygningen av kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner. Kvalitetsstyringssystemet beskriver vår måte å arbeide på og inneholder alle de bestemmelsene, rutinene, skjemaene osv. som skal sikre felles og enhetlige arbeidsmetoder. Det beskriver også kvalitetsarbeidet vi gjør overfor våre kunder, myndigheter og sertifiserende organer.

Dette dokumentet og arbeidsprosessene som hører til, skal være et hjelpemiddel for våre ansatte, og alle medarbeiderne våre har tilgang på kvalitetsdokumentene via intranettsidene til IMB Maskiner. De ansatte skal kjenne til innholdet slik at retningslinjene og bestemmelsene i kvalitetsstyringssystemet følges. Vi sikrer implementering av systemet i bedriften ved opplæring, oppfølging og kvalitetsrevisjoner.