Vi har levert en ny spesialversjon av Sennebogen 6200 HMC til Aker Verdal. Kranen er utstyrt med SMAG roterende krok og dobbeltvinsj. Den skal benyttes i diverse monteringsarbeid ved produksjonen i Verdal og etterhvert også utstyres med vakuum-åk for rørløfting. Vi ønsker lykke til med nyanskaffelsen.