Crane Norway valgte 2 nye Sennebogen kraner for sitt samarbeid med Implenia og bygging av Norges lengste jernbanebro – Tangenvika bru.

Vi leverer to nye Sennebogen belte-kraner til Crane Norway Midt-Norge. Type 5500 ( 200 tonns belte-fagverk ) og en 6113 R ( 120 tonns belte-teleskop ) skal benyttes av Implenia under utførelse av prosjektet for Bane Nor på Tangen.